Aktuální informace

Mgr. Petra Uhlířová (Sperlingová): od 1. 5. 2021 mateřská dovolená.
Od 1. 7. 2021 přijímá klienty na vyšetření a do individuální psychoterapie Mgr. Tomáš Bok.

Vnitřní mír

Vnitřní mír s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí klinicko-psychologické služby pro děti od předškolního věku, pro dospělé a rodiny.

Provádíme psychodiagnostické vyšetření dětí a dospělých a služby v oblasti psychoterapie individuální i rodinné.

 

Personální obsazení ordinace

Mgr. Barbora Grosmanová
vedoucí klinická psycholožka, školitelka
mobil: 739 615 818
barbora.grosmanova@centrum.cz
PhDr. Milada Býmová
klinická psycholožka
556 702 618 
Mgr. Tomáš Bok
psycholog ve zdravotnictví 
mobil: 733 730 596
bok.ambulance@gmail.com

 

Máme uzavřený smluvní vztah s pojišťovnami:
111, 201, 205, 207, 211, 213 - tyto pojišťovny hradí výkony dle smlouvy v plném rozsahu.

Individuální psychoterapie
Mgr. Tomáš Bok přijímá do individuální psychoterapie klienty...